Aurelius-technology-consulting-geometric-block-light-green
Aurelius-technology-consulting-business-computer-engineer-project-managing-office-photo

Persoonsprofiel

Mijn klanten vragen me met name hen te helpen bij het oplossen en realiseren van niet alledaagse IT-gerelateerde uitdagingen en projecten. Ik opereer voor mijn klanten als consultant, manager en project executive. Mijn werkveld betreft veelal internationale reorganisaties, omvangrijke en complexe projecten, zoals datacenterconsolidaties en uitbestedingen van IT-activiteiten. Vaak zijn mijn projecten organisatie- en/of grensoverschrijdend.

Als gedreven en doelgericht persoon ben ik sterk ingesteld op het vinden van originele, haalbare oplossingen en het behalen van resultaat. Vanuit mijn innerlijke drive situaties te doorgronden ben ik direct gefocust om vanuit diverse invalshoeken structuren in bestaande situaties aan te brengen. Deze instelling helpt me snel inzicht te krijgen in de juiste oplossingsrichting.

Als natuurlijke werkwijze zal ik eerst door synthese situaties in hun grotere geheel bezien om vervolgens door een gedegen analyse probleemsituaties overzichtelijk en oplosbaar te maken. Dit geeft mijn klanten de informatie en het inzicht om de juiste strategie te kiezen. Door mijn resultaatgerichte instelling en toewijding wil ik ook graag de haalbaarheid van mijn adviezen bewijzen door ze ook bij mijn klanten te verwezenlijken.

Bij de uitvoering van mijn werk vormen de visie, missie en cultuur van de organisatie een belangrijk vertrekpunt. Ik kijk of de complexiteit van de opdracht en de gestelde doelen passen bij de cultuur van de organisatie. In dit spanningsveld van complexiteit, doelen en cultuur zal ik op nut en bruikbaarheid gerichte oplossingen definiëren, die blijvend realiseerbaar zijn voor mijn klanten. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden, maar moet wel passend worden gemaakt en zo bevestigd zijn dat het functioneert en blijft zitten. Ik hecht aan een formele en informele afstemming met alle betrokkenen om de mogelijke oplossingen geaccepteerd te krijgen. De juiste balans tussen investeringen en opbrengsten zijn vanzelfsprekende startpunten voor acceptatie. Een verbetering gevormd en gedragen door de organisatie wordt ook daadwerkelijk geleefd.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-15

1. Infrastructure architecture and management:

2. Sourcing:

3. Strategy and Governance:

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-6

4. Project Management and Application Development: