Over Aurelius Technology Consulting

Aurelius Technology Consulting is opgericht door Paul Hertroys, die zijn meer dan twintig jaar ervaring als manager, consultant, project manager en coach nu met een persoonlijke visie voor zijn klanten wil inzetten. Na meer dan zestien jaar werken voor beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen vond hij dat zijn werk als consultant weer moest terugkeren naar de oorspronkelijke waarden en normen van de dienstverlening; gericht op de klant, de langetermijnbelangen van de klant en het duurzaam sturen op strategische doelen van de klant. In zijn lange ervaring als technologieconsultant is Paul ervan overtuigd geraakt dat primair financieel gedreven groeistrategieën, kwartaalgestuurde verkoopmethoden en gestandaardiseerd “strategisch” advies nauwelijks bijdragen aan een blijvend resultaat voor de organisatie van deze klanten.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-6
Aurelius-technology-consulting-geometric-block-light-green
Aurelius-technology-consulting-geometric-block-light-green

Wat zit er in een naam?

Aurelius Technology Consulting richt zich, vanuit de ervaring van Paul Hertroys in de (informatie)technologie, op duurzaam technologiemanagement. De naam is ontleend aan Marcus Aurelius, de laatste der grote keizers van het Romeinse rijk en stoïcijns filosoof. Het stoïcisme biedt een aantal grondbeginselen voor duurzaam en verantwoord management en Marcus Aurelius kende, als keizer van een wereldrijk, als geen ander het spanningsveld tussen deze beginselen en de praktische omzetting hiervan. Hij probeerde zijn filosofische principes zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk te brengen, zodat hij het rijk kon regeren in overeenstemming met zijn idealen van rechtvaardigheid en menselijkheid. Zijn filosofie stond krachtdadigheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen voor. Deze grondslagen leidden voor hem zowel tot geestelijke voldoening als tot het verrichten van een wereldlijke prestatie.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-6