Innovatie- en verandermanagement

De stoïsche uitgangspositie dat het gehele leven bestaat uit een continue stroom van veranderingen is zeker waar voor technologie-ondernemingen en IT-organisaties in ondernemingen. Verandering is een realiteit waarbij technologie constant evolueert en er zich regelmatig revoluties in de technologie of toepassing daarvan voordoen. Deze veranderingen zijn niet te stoppen en voor velen ook niet of moeilijk te beïnvloeden. Hoe met deze veranderingen wordt omgegaan en hoe technologie ingezet wordt om de organisatie te verbeteren, is echter wel te beïnvloeden.

Aurelius Technology Consulting heeft originele en in de praktijk bewezen methoden voor innovatie- en verandermanagement. Aurelius Technology Consulting helpt klanten innovatie in de organisatie in te bedden en zo nieuwe ideeën en technologische mogelijkheden te gebruiken om kosten te besparen of nieuwe manieren van werken mogelijk te maken, zodat de organisatie haar klanten beter kan helpen. Hierbij is verandermanagement een constant proces, waardoor dure en complexe reorganisaties minder vaak noodzakelijk zijn.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-6
Aurelius-technology-consulting-egineers-it-technician-laptop-server-big-data-center-photo

Interim- en Projectmanagement

Aurelius Technology Consulting biedt interim- en projectmanagementdiensten aan om de principes van duurzaam management bij haar klanten te implementeren en de aanbevelingen in de praktijk in te voeren.

Interimmanagement wordt voornamelijk aangeboden om organisatieveranderingen die duurzaam technologiemanagement realiseren, door te voeren. Het kan hier gaan om het uitbouwen of afbouwen van bepaalde technologische activiteiten of het initiëren en doorvoeren van verbeteringen in de organisatie. Aurelius Technology Consulting heeft hiervoor bewezen coachingsmethoden, die aan de sportwereld zijn ontleend en zich richten op de intrinsieke kwaliteiten van het individu en hoe deze te gebruiken om als persoon de meeste toegevoegde waarde aan het veranderproces te leveren.

Aurelius Technology Consulting helpt haar klanten door het managen van complexe projecten. Bij deze projecten gaat het vaak om het gelijktijdig doorvoeren van technische, organisatorische en procesgerichte veranderingen. De ervaringen met projectmanagement van complexe projecten zijn voornamelijk opgebouwd bij het doorvoeren van datacenterconsolidaties en systeemontwikkelingstrajecten. Het concept van Aurelius Technology Consulting op het gebied van projectmanagement is niet nieuw of revolutionair. Er worden wel een aantal aandachtspunten anders gelegd, dan bij het traditionele projectmanagement.

Naast interim- en projectmanagementdiensten levert Aurelius Technology Consulting ook assessment en adviezen om klanten te helpen zelf hun organisatie en lopende projecten te verbeteren.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-15
Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-15

Performance
management en Procesverbetering

Zonder goede informatie geen goede beslissingen. Vanuit deze filosofie zijn de performancemanagementoplossingen altijd drieledig. Eerst worden, op basis van de organisatie- of veranderdoelstellingen, de juiste performance-indicatoren gedefinieerd. Als tweede stap wordt de informatie voor deze indicatoren verzameld. Performance-indicatoren worden geclassificeerd in drie categorieën: organisatie-, proces- en systeemindicatoren. Als derde stap wordt gekeken of een performanceverbetering mogelijk is en hoe deze ook te realiseren is. Aurelius Technology Consulting verricht zowel performance-optimalisaties in processen als complexe informatiesystemen. Als referentiekader gebruikt Aurelius Technology Consulting voornamelijk industry best practices en globale benchmarkcijfers. Een vergelijking met andere organisaties of systemen levert maar in zeer geringe mate inzicht in de eigen organisatie en levert vaak geen antwoord op de vraag waar en hoe performanceverbeteringen het meest effectief zijn. Aurelius Technology Consulting ziet het optimaliseren van performance dan ook veel meer als het wegnemen van eventuele knelpunten, dan het vergelijken met anderen.

Sourcing Management

Elke organisatie heeft een veelheid aan relaties met leveranciers van producten en diensten. In een technologische omgeving zijn veel leveranciers van producten en diensten van strategisch of tactisch belang. De kosten bij een wisseling van de partner zijn vaak hoog, wegens technische incompatibiliteiten, verlies van kennis van de organisatie en het migreren van de oude technologie naar de nieuwe. Veelal wordt aan verschillende leveranciers gevraagd om producten en diensten te leveren in samenhang met elkaar. Hetzij in een project, hetzij bij het uitbesteden van gehele IT-diensten. Het sturen op de samenwerking van verschillende ondernemingen, vaak in onderlinge concurrentie met elkaar, is een extra complexiteit. Dit is een discipline die nog in de kinderschoenen staat en waar veel organisaties nog lerende zijn. Aurelius Technology Consulting richt zich juist op de tweezijdige kostenkant van de relatie met leveranciers. De totale kosten van een sourcingrelatie bestaan uit de direct aan het product of dienst toewijsbare kosten en de transactiekosten van de relatie. Aurelius Technology Consulting heeft haar ervaringen uit sourcingprojecten en de kennis en ervaring met transactiekosten gekoppeld aan de visie van duurzaam management. Zeker bij langdurige outsourcingrelaties is duurzaam management van vitaal belang om zowel nu als over drie tot vijf jaar een goed contract te hebben.

Aurelius-technology-consulting-geometric-blocks-12-training-activiteiten-statestieken-Tracker