Over Paul Hertroys

Persoonsprofiel

Mijn klanten vragen me met name hen te helpen bij het oplossen en realiseren van niet alledaagse IT-gerelateerde uitdagingen en projecten. Ik opereer voor mijn klanten als consultant, manager en project executive. Mijn werkveld betreft veelal internationale reorganisaties, omvangrijke en complexe projecten, zoals datacenterconsolidaties en uitbestedingen van IT-activiteiten. Vaak zijn mijn projecten organisatie- en/of grensoverschrijdend.

Als gedreven en doelgericht persoon ben ik sterk ingesteld op het vinden van originele, haalbare oplossingen en het behalen van resultaat. Vanuit mijn innerlijke drive situaties te doorgronden ben ik direct gefocust om vanuit diverse invalshoeken structuren in bestaande situaties aan te brengen. Deze instelling helpt me snel inzicht te krijgen in de juiste oplossingsrichting.

Als natuurlijke werkwijze zal ik eerst door synthese situaties in hun grotere geheel bezien om vervolgens door een gedegen analyse probleemsituaties overzichtelijk en oplosbaar te maken. Dit geeft mijn klanten de informatie en het inzicht om de juiste strategie te kiezen. Door mijn resultaatgerichte instelling en toewijding wil ik ook graag de haalbaarheid van mijn adviezen bewijzen door ze ook bij mijn klanten te verwezenlijken.

Paul Hertroys profiel

Bij de uitvoering van mijn werk vormen de visie, missie en cultuur van de organisatie een belangrijk vertrekpunt. Ik kijk of de complexiteit van de opdracht en de gestelde doelen passen bij de cultuur van de organisatie. In dit spanningsveld van complexiteit, doelen en cultuur zal ik op nut en bruikbaarheid gerichte oplossingen definiëren, die blijvend realiseerbaar zijn voor mijn klanten. Het wiel hoeft niet telkens opnieuw te worden uitgevonden, maar moet wel passend worden gemaakt en zo bevestigd zijn dat het functioneert en blijft zitten. Ik hecht aan een formele en informele afstemming met alle betrokkenen om de mogelijke oplossingen geaccepteerd te krijgen. De juiste balans tussen investeringen en opbrengsten zijn vanzelfsprekende startpunten voor acceptatie. Een verbetering gevormd en gedragen door de organisatie wordt ook daadwerkelijk geleefd.

Ervaringen

Infrastructuurarchitectuur en –beheer:

Sourcing:

Strategie en governance:

Projectmanagement en applicatieontwikkeling:

Marcus Aurelius was een der laatste goede keizers van het Romeinse Keizerrijk. Als adoptief zoon van Antoninus Pius volgde hij deze in 161 op als keizer. Marcus Aurelius was echter geen dogmatisch filosoof, hij combineerde de principes van het stoïcisme met andere stromen en zijn ervaringen als keizer van een wereldrijk. Zijn filosofische nalatenschap ligt dan ook niet in het uitwerken van het stoïcijnse systeem, maar in het pragmatisch toepassen van de basisprincipes van het stoïcisme in het dagelijkse leven als mens en keizer.

 

 

 

 

 

Als publiek figuur, in dienst van het Romeinse Rijk, was hij ervan overtuigd dat alle mensen een samenhangend geheel vormen. Elk individu, van boven tot onder, heeft dan ook een plicht zijn bijdrage te leveren aan deze samenleving. Een individu kan het alleen goed hebben als de samenleving waarin hij of zij leeft goed functioneert. Dit principe kan worden doorgetrokken naar een organisatie. Een medewerker, project of advies kan alleen in de context van de organisatie als geheel als succesvol worden beschouwd. Hierin ligt dan ook de duurzaamheid van de acties van individuele mensen.