Over Aurelius Technology Consulting

Achtergrond

Aurelius Technology Consulting is opgericht door Paul Hertroys, die zijn meer dan twintig jaar ervaring als manager, consultant, project manager en coach nu met een persoonlijke visie voor zijn klanten wil inzetten. Na meer dan zestien jaar werken voor beursgenoteerde Amerikaanse ondernemingen vond hij dat zijn werk als consultant weer moest terugkeren naar de oorspronkelijke waarden en normen van de dienstverlening; gericht op de klant, de langetermijnbelangen van de klant en het duurzaam sturen op strategische doelen van de klant. In zijn lange ervaring als technologieconsultant is Paul ervan overtuigd geraakt dat primair financieel gedreven groeistrategieën, kwartaalgestuurde verkoopmethoden en gestandaardiseerd “strategisch” advies nauwelijks bijdragen aan een blijvend resultaat voor de organisatie van deze klanten.

De visie duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dan ook meer dan ecologisch of maatschappelijk bewustzijn. Het betekent evenwichtig ondernemen. Evenwicht tussen de belangen van je klant, de financiële stabiliteit op de lange en korte termijn, de evenwichtige ontwikkeling van de medewerkers in de organisatie en de omgeving waarin de onderneming of organisatie zich bevindt. Door deze evenwichtige benadering blijven waarschijnlijk extreem hoge groeiresultaten uit, maar ook zullen extreem grote verliezen vermeden worden. De groei is duurzaam.

What’s in a name?

Aurelius Technology Consulting richt zich, vanuit de ervaring van Paul Hertroys in de (informatie)technologie, op duurzaam technologiemanagement. De naam is ontleend aan Marcus Aurelius, de laatste der grote keizers van het Romeinse rijk en stoïcijns filosoof. Het stoïcisme biedt een aantal grondbeginselen voor duurzaam en verantwoord management en Marcus Aurelius kende, als keizer van een wereldrijk, als geen ander het spanningsveld tussen deze beginselen en de praktische omzetting hiervan. Hij probeerde zijn filosofische principes zoveel mogelijk in de dagelijkse praktijk te brengen, zodat hij het rijk kon regeren in overeenstemming met zijn idealen van rechtvaardigheid en menselijkheid. Zijn filosofie stond krachtdadigheid, onafhankelijkheid en zelfvertrouwen voor. Deze grondslagen leidden voor hem zowel tot geestelijke voldoening als tot het verrichten van een wereldlijke prestatie.

De overeenkomsten tussen de filosofische principes van Marcus Aurelius en de grondbeginselen van duurzaam technologiemanagement zijn de gerichtheid op constante verandering, de vrijheid van mensen te reageren op deze veranderingen, de holistische benadering van de organisatie in zijn geheel en in context met haar omgeving en het verwerven van het juiste inzicht om beslissingen te nemen en keuzes te maken. Een belangrijke overeenkomst is ook dat mensen een sociale verplichting hebben tegenover hun organisatie en de medewerkers met wie ze samenwerken.

De Stoa of het stoïcisme is een filosofische stroming die rond 300 v. Chr. begon in Griekenland en behoort tot de Hellenistische filosofieën. De Stoa heeft grote populariteit verworven, vooral binnen het Romeinse Rijk. Het woord stoa betekent zuilengang en staat voor de stoa poikile (beschilderde zuilengang). Dat was een zuilengang aan de noordkant van de Agora van Athene, waar de stichter van de Stoa, Zeno van Citium (Cyprus, 334-264 v.Chr.) zijn onderwijs gaf.

 

 

 

 

 

 

Marcus Aurelius regeerde van AD 161 tot 180 over het Romeinse rijk. Hij was de laatste van de "Vijf Goede Keizers". Hij werd door velen gezien als een toonbeeld van een rechtvaardig en menselijk heerser, die de voorchristelijke Stoïcijnse deugden van Rome belichaamde. “Ta eis heauton”, een stoïcijns werk van Marcus Aurelius, geschreven in het Grieks terwijl hij op veldtocht was tussen AD 170 en 180, wordt nog steeds vereerd als een literair monument voor de filosofie van dienst en plicht.